Chính sách Hoàn tiền của Quaric

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ thiết kế và Phát triển Phần mềm chất lượng cao nhất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi hiểu rằng khách hàng có thể muốn hoàn lại tiền. Chính sách hoàn tiền của chúng tôi được thiết kế để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình giao dịch.

1. Điều kiện hoàn tiền

Chúng tôi sẽ xem xét hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Không hoàn thành dự án: Nếu chúng tôi không thể hoàn thành dự án theo thỏa thuận ban đầu trong hợp đồng, khách hàng có quyền yêu cầu hoàn tiền.
  • Chất lượng không đạt yêu cầu: Nếu sản phẩm cuối cùng không đạt được tiêu chuẩn chất lượng như đã cam kết và chúng tôi không thể khắc phục sau khi đã có cơ hội sửa chữa, khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền.
  • Không hài lòng với sản phẩm: Trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được sản phẩm cuối cùng, nếu khách hàng không hài lòng với sản phẩm và yêu cầu hoàn tiền, chúng tôi sẽ xem xét và xử lý yêu cầu này theo từng trường hợp cụ thể.

2. Quy trình hoàn tiền

  • Yêu cầu hoàn tiền: Khách hàng cần gửi yêu cầu hoàn tiền bằng văn bản đến email hello@quaric.com, nêu rõ lý do yêu cầu hoàn tiền và cung cấp các bằng chứng liên quan (nếu có).
  • Xác nhận yêu cầu: Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được yêu cầu hoàn tiền trong vòng 03 ngày làm việc và tiến hành xem xét yêu cầu.
  • Xử lý yêu cầu: Quá trình xem xét và xử lý yêu cầu hoàn tiền sẽ diễn ra trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả xử lý qua email, số điện thoại hoặc phương tiện liên lạc khác đã được thỏa thuận.
  • Hoàn tiền: Nếu yêu cầu hoàn tiền được chấp nhận, số tiền sẽ được hoàn trả trong vòng 7-14 ngày làm việc kể từ khi thông báo kết quả xử lý. Số tiền hoàn lại sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà khách hàng cung cấp.

3. Điều kiện không hoàn tiền

Chúng tôi không chấp nhận yêu cầu hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Thay đổi yêu cầu ban đầu: Nếu khách hàng thay đổi yêu cầu hoặc mục tiêu của dự án sau khi dự án đã bắt đầu, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoàn tiền cho các phần việc đã hoàn thành theo yêu cầu ban đầu.
  • Sử dụng sai mục đích: Nếu sản phẩm bị hỏng hoặc không hoạt động đúng do khách hàng sử dụng sai mục đích hoặc không tuân theo hướng dẫn sử dụng, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoàn tiền.

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ Chính sách Hoàn tiền của chúng tôi. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn một cách tốt nhất!